top of page

ของเล่นชิ้นไหน เหมาะสมกับวัยของลูกน้อย เพื่อส่งเสริมพัฒนาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในวัยเด็ก การเล่นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมยามว่าง แต่คือกุญแจสำคัญสู่พัฒนาการที่สมบูรณ์แบบ ของเล่นมีบทบาทส่งเสริมทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา LION TOYS ผู้นำด้านของเล่นเด็ก นำเสนอของเล่นหลากหลายประเภท เหมาะกับเด็กทุกวัย ผลิตจากวัสดุคุณภาพ ปลอดภัย ไร้สารพิษ สินค้าของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กในทุกด้าน

บทความนี้ LION TOYS จะพาทุกท่านไปรู้จักกับของเล่นแต่ละประเภท เหมาะกับช่วงวัยใด และช่วยพัฒนาการเด็กด้านใด
รถแบตเตอรี่เด็กแบบนั่งขับได้:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 1-6 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ควบคุมการบังคับรถ ฝึกการประสานงานระหว่างมือและเท้า

 • ทักษะการแก้ปัญหา: เรียนรู้ป้ายจราจร ฝึกการตัดสินใจ

 • จินตนาการ: สวมบทบาทเป็นนักแข่ง ตำรวจ หรืออาชีพอื่น ๆ

รถแบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์เด็ก:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ควบคุมการทรงตัว ฝึกการประสานงานระหว่างมือและเท้า

 • ทักษะการแก้ปัญหา: เรียนรู้ป้ายจราจร ฝึกการตัดสินใจ

 • ความกล้าหาญ: กล้าลองสิ่งใหม่ ฝึกความมั่นใจ
ขาไถ:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้ขา

 • การประสานงาน: ฝึกการใช้มือและเท้าควบคู่กัน

 • พัฒนาการด้านการมองเห็น: ฝึกการกะระยะ


ดุ๊กดิ๊ก:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 6 เดือน - 2 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้กล้ามเนื้อขา

 • กล้ามเนื้อมัดเล็ก: ฝึกการจับ ดึง ดัน

 • พัฒนาการด้านอารมณ์: เรียนรู้การรอคอย ฝึกการแบ่งปัน
รถหัดเดินเด็ก:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 9-18 เดือน

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ฝึกการยืน การเดิน

 • การประสานงาน: ฝึกการใช้มือและเท้าควบคู่กัน

 • พัฒนาการด้านความมั่นใจ: ฝึกการพึ่งพาตนเอง

เพยิม:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 0-3 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ฝึกการใช้กล้ามเนื้อแขน ขา ลำตัว

 • กล้ามเนื้อมัดเล็ก: ฝึกการจับ ดึง ดัน

 • พัฒนาการด้านประสาทสัมผัส: ฝึกการมองเห็น การได้ยิน การสัมผัส

จักรยานสามล้อ:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 2-5 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้กล้ามเนื้อขา

 • การประสานงาน: ฝึกการใช้มือและเท้าควบคู่กัน

 • พัฒนาการด้านความคิด: ฝึกการคิดวิเคราะห์ การตัดสินใจ

รถเข็น:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 1-3 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้กล้ามเนื้อขา

 • การประสานงาน: ฝึกการใช้มือและเท้าควบคู่กัน

 • พัฒนาการด้านภาษา: ฝึกการสื่อสาร
สกู๊ตเตอร์เด็ก:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-6 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้กล้ามเนื้อขา

 • การประสานงาน: ฝึกการใช้มือและเท้าควบคู่กัน

 • พัฒนาการด้านความกล้าหาญ: กล้าลองสิ่งใหม่ ฝึกความมั่นใจ

ชุดสไลเดอร์:

 • เหมาะสำหรับเด็กวัย 2-5 ปี

 • ช่วยพัฒนาการด้าน:

 • กล้ามเนื้อมัดใหญ่: ฝึกการทรงตัว ฝึกการใช้กล้ามเนื้อขา

 • การประสานงาน: ฝึกการใช้มือและเท้าควบคู่กัน

 • พัฒนาการด้านสังคม: ฝึกการเล่นกับผู้อื่น
Kommentare


bottom of page